……………..
Vereniging

 

 

MOND ONDERDEEL VAN HET LICHAAM
De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de bio-energetische Tandheelkunde (NVBT) stelt zich tot doel bio-energetisch gerichte geneeswijzen en het gebruik van biologisch goed verdraagbare materialen in de tandheelkunde te bevorderen.
 Voorop staat een behandeling met lichaamsvriendelijke materialen, waarbij het lichaam zo min mogelijk door de tandheelkundige ingrepen wordt belast. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van zogenaamde additieve geneeswijzen. Hiermee worden bedoeld: Homeopathie, Acupunctuur, Neuraaltherapie etc (zie Achtergrond informatie in deze website). Er kan dan voor de patiënt een individueel passend behandelplan worden gemaakt op bio-energetische grondslag. 

In de praktijk komt het er op neer, dat het gewone tandartsen zijn met een kritische kijk op de gebruikte tandheelkundige materialen en behandelmethodieken. 

Hierbij wordt heel duidelijk de mond als een onderdeel van het gehele lichaam beschouwd. 

Het tandarts zijn neemt binnen onze vereniging een relatief grote plaats in. 

Naast de manuele vaardigheden spelen ook andere factoren een rol binnen het totale behandelingsconcept

Door het uitwisselen van informatie en kennnis aan een zo breed mogelijk publiek, inclusief tandartsen, universiteiten, bedrijfsleven maar zeker ook patiënten en het verzamelen van die kennis en informatie wordt de doelstelling van de NVBT nagestreefd.