……………..
AVG

 

UW PRIVACY

In het kader van het in werking treden van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is ons privacy-beleid per direct aangepast.

Bezoekers van de website
Als u de website ‘slechts bezoekt’ legt de NVBT geen gegevens van u vast.

Berichten via de website
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden de gegevens die u invult en de boodschap wel bewaard.

Bewaartermijn
De bewaartermijn is in elk geval 6 maanden met een maximum van 12 maanden. Dit is afhankelijk van uw vraagstelling en de afwikkeling daarvan.

Bewaring
De data worden veilig bewaard.

Vergeetrecht
Wilt u uw gegevens eerder laten verwijderen, het zogenaamde ‘vergeetrecht’ dan kunt u daar gebruik van maken met een verzoek via de website. Geeft u ook aan of u daar een bevestiging van wenst. Na afronding worden alle gegevens evenals het verzoek om verwijdering onherstelbaar gewist.

Overgangsperiode
Alle vragen van voor 25 mei 2018 zullen, tenzij nog in actief proces uiterlijk 31 december 2018 verwijderd zijn. De vragen van voor 25 mei 2017 zullen verwijderd zijn per 25 mei 2018.

Gebruik van de verzamelde gegevens
De NVBT verzameld alleen doelmatige gegevens voor administratie en afhandeling van uw vraagstelling.

Personen die geen lid of abonnee zijn
Bij vragen van ‘patiënten’ gaat dit naar maximaal 3 personen. Te weten naar de met het beantwoorden van de vragen belaste personen en de actieve beheerder van de berichtenstromen die zorgt dat alles op de juiste plek terecht komt. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht voor uw privacy-gevoelige gegevens. Het is belangrijk om na te denken over hoe uitgebreid uw vraagstelling moet zijn om deze bij ons neer te leggen.

Leden en abonnees
Abonnees en leden geven door hun abonnee of lid zijn toestemming voor het bewaren van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor administratieve registratie en toezending van Magazines, nota’s en mailingen. Dit is inclusief berichtgeving via Mailchimp. (Onderaan elk Mailchimp bericht is een button om u af te melden. Daarna wordt u automatisch en definitief verwijderd uit de maillist van Mailchimp. Herstel is dan alleen mogelijk via een speciaal formulier, dat u bij ons kunt aanvragen.)

Van leden wordt als, u dat bij aanmelding aangeeft tevens vastgelegd hoe zij geprofileerd zijn. ( Mondhygiënist, tandarts, specialist, arts, anders werkzaam, niet meer actief)

Uw praktijk op de website voor leden
Vindbaar zijn op de website maakt deze gegevens uiteraard ook openbaar naar derden.

Vermelding op de website met uw naam, praktijknaam en -adresgegevens en uw beroepsuitoefening gebeurt op uw verzoek.

Overgangsperiode website vermelding
Wanneer u voor 25 mei 2018 al vindbaar op de website vermeld stond, gaan wij uit van voortzetting na deze datum. In de loop van 2018 zal u ook nog om expliciete toestemming gevraagd worden.