……………..
Cursus aanbod
en nascholing

Hieronder vindt u het aanbod van cursussen, symposia en andere interessante bijeenkomsten voor de komende tijd. Mocht u zelf een bijeenkomst willen aanmelden, dan kun u ons een mail sturen met alle informatie. (nvbt@blauwbrug.nl)

 

Overzicht aanbod

 

CURSUS NEURAALTHERAPIE
voor ARTSEN en TANDARTSEN 2023-2024

Waar en wanneer:
Cursusdata tot nieuwjaar zijn: 16 en 30 september,
14 oktober, 18 november en 2 en 16 december.

Locatie: De cursus wordt gegeven in 1702 Dilbeek, een deelgemeente
van Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 50
Tijden: zaterdagvoormiddag 9:00-10:40 uur en 10:50-12:30 uur.
Contact: +32 2463 2515 en fmacademie@outlook.com

De cursus wordt afgelast als hij financieel niet haalbaar is door onvoldoende inschrijvingen.

De cursus start in september 2023. Er zijn in principe 2 cursusdagen per maand, in
totaal 10 cursusdagen per jaar. Cursusdata tot nieuwjaar zijn: 16 en 30 september,
14 oktober, 18 november en 2 en 16 december. Data na nieuwjaar worden later
meegedeeld.

De eerste twee cursusdagen worden besteed aan informatie over de cursus en
inleiding tot de neuraaltherapie. Dan volgt een mini-cursus ozontherapie die drie
cursusdagen in beslag neemt.
Kostprijs: 1800,00 € per cursusjaar als 400,00 € voorschot betaald wordt
uiterlijk op 1 augustus 2023. Nadien wordt het inschrijvingsgeld verhoogd tot 2500,00 € per
cursusjaar. Personen die in het verleden deelnamen aan een activiteit van FMA krijgen
150,00 € korting op het inschrijvingsgeld van het eerste cursusjaar als zij hiervan bewijs
leveren bij de inschrijving. De inschrijving wordt afgesloten op 1 september 2023.

Inschrijving: via de website www.fmaca.org of email fmacademie@outlook.com.
Vermeld bij de inschrijving voornaam, familienaam, diploma met jaar en universiteit van
uitreiking, woon-adres, email-adres, persoonlijk telefoonnummer en RIZIV-nummer. Voeg
een kopie van het basisdiploma van arts of tandarts toe in pdf-formaat.

Inschrijvingen zijn definitief na betaling van het voorschot. Het volledige inschrijvingsgeld
dient betaald uiterlijk op de tweede cursusdag.

Rekeningnummer: IBAN BE97 7370 5441 7649 en BIC KREDBEBB

Voor gevorderde neuraaltherapeuten is 6 en 7 oktober een tweedaagse nascholing door Udo Franke in Nederland. Details in het komende NVBT tijdschrift

Recent werd het werkingsmechanisme van neuraaltherapie ontdekt. Neuraaltherapie is de geneeskunde van het extracellulair matrixdefect en behandelt CRPS, het Complex Regionaal Pijnsyndroom. CRPS is een ziekte van de fibroblast die evolueert naar een auto-immune aandoening. Neuraaltherapie is wetenschappelijk onderbouwd en geen kwakzalverij.

In deze Nederlandstalige cursus verneemt u de theorie en praktijk van de neuraaltherapie volgens de huidige stand van de wetenschap. Op iedere cursusdag komen casuïstiek en praktische demonstraties aan bod.

De cursus loopt over twee jaar, en is geen weekendcursusje. Het vraagt een ernstige inspanning van de deelnemers om de cursus te volgen, maar zij leren de neuraaltherapie en de diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie tot in de fijnste details. De volledige cursus beslaat 80 lesuren en 20 uren stage. De stage wordt gelopen in de praktijk van een gediplomeerd neuraaltherapeut. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een eindwerk maken. Dit eindwerk is een wetenschappelijke studie over een neuraaltherapeutisch onderwerp. De cursus wordt gedoceerd door arts- en tandarts-neuraaltherapeuten met een ruime theoretische kennis, praktische kunde en een decennia-lange ervaring.

Volgende onderwerpen komen tijdens het eerste jaar aan bod:
– Geschiedenis
– Theorie: CRPS, pijn, procaine, neuraaltherapie en fibroblast-activering
– Praktijk van de oppervlakkige injecties
– Ozontherapie
– Reanimatie
– Voorbereiding van het eindwerk met inleiding tot de statistiek
– Behandeling van elkaar en van eigen patiënten
– Casuïstiek en antwoord op vragen op het einde van iedere cursusdag

In het tweede jaar wordt de diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie behandeld, de diepe injecties die in reeksen worden toegediend. Manuele therapie en specifieke ziektebeelden worden eveneens besproken.

Van de cursisten wordt verwacht dat zij minstens aan 80% van de cursusdagen deelnemen. Het eindwerk wordt op het einde van het tweede jaar verdedigd. De examencommissie bekroont hetbeste eindwerk met de Wetenschappelijke Prijs Dokter Mertens en een goudstuk van 1 ons.

Cursisten met een RIZIV-nummer die slagen in het examen ontvangen als bekroning van hun inspanningen een getuigschrift.

Cursuscommissie:
– Peter MOULAERT MD PhD: cursus-coördinatie
– Herman ROEYKENS DDS PhD: stomatologische extracellulaire matrixdefecten
– Charles LEFEVER MD: diagnostische en therapeutische locoregionale anesthesie
– Johan DOCX MD; stage

WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

 

Sport fit met een gezond gebit

Maandag 24 april 2023

Non-invasieve PerioSafe Diagnostiek bij parodontitis als predictie voor over-belastingblessures

Maandag 25 september 2023

Europese consensus Mondgezondheid en (sport-)tandheelkunde

Maandag 23 oktober 2023


Locatie:
Restaurant De Eetvilla Soesterbergsestraat 122 Soest
Tijd: 18.45 uur
Informatie en inschrijven:
WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

Nascholing: Bewustzijn, spiritualiteit en verbinding

Zaterdag 13 mei 2023


Tijden:
10:00 – 12:45 uur
Locatie: online livestream
Kosten: € 95,-
Informatie en inschrijving:
WEBSITE

Congres: Gezondheid en Mensbeeld

Zelfherstel, bewustzijn en mensbeeld (accreditatie aangevraagd)

Vrijdag 2 juni 2023

Dr. Ir. Esther van de Wall is topdocent bij de AIM en zal ons in de openingslezing meenemen op haar reis door de dieren- en mensenwereld. Zij is begonnen als bioloog en bestudeerde onder andere het gedrag van gorilla’s. Deze kennis en ervaring nam zij mee toen zij later als arts en psychiater met verschillende culturen in aanraking kwam, onder andere bij de aboriginals in Australië en sjamanen in diverse landen in de wereld. Hierdoor nam haar inzicht toe in de diepere oorzaken van ziekte en de mogelijkheden van heling en groei. Zij zal een beeld schetsen van de mens in een groter perspectief, met een systemische benadering, wetenschappelijk onderbouwd vanuit haar kennis als neurowetenschapper en ervaringen met Mind-Body Medicine. Haar grote kracht ligt in de verbinding met haar toehoorders, waarbij zij allereerst spreekt vanuit haar hart, verbonden met haar diepe inzichten.


Tijden:
09:00 – 17:00 uur
Locatie: Van der Valk Veenendaal, Bastion 73,3905 NJ Veenendaal
Kosten: € 250,-
Informatie:
WEBSITE

AIM-AVIG congres 02-06-2023 – Gezondheid en Mensbeeld – Brochure totaal

 ——————————————————————————————————–


Seminar: Metabool syndroom, de invloed van suiker op ons lichaam
(geaccrediteerd)

Zaterdag 13 mei 2023


Voor wie:
Medisch professionals
Tijden: 09:00 – 16:00 uur
Locatie: Van der Valk Houten (Utrecht), Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
Kosten: € 99,-
Informatie:
WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

Bruxisme en pijnklachten: wat kun je ermee?
(geaccrediteerd)

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli 2023


Tijden:
09:00 – 17:00 uur
Docenten: Dr. Joerd van der Meer (Algemeen practicus, Endodontoloog en 3D consultant)
Dr. Peter Gerrits (Emeritus Professor Anatomie UMCG), Drs. Maarten van Geelen (Tandarts)
Kosten: € 2.295,-
Accreditatie: 12 KRT punten

Onbegrepen pijn-klachten begrijpen

Zaterdag 2 december 2023


Voor wie:
Tandartsen, orthodontisten, MKA chirurgen, huisartsen en medisch specialisten Tijden: 09:00 – 17:00 uur
Docent: Dr. James J.R. Huddleston Slater (Tandarts en Gnatholoog)
Kosten: € 695,-
Accreditatie: 7 KRT punten
Locatie: Implacademy, Paleisweg 53, 886 LC Garderen
Informatie: 0577 461 981 | info@implacademy.nl
WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

SiVAS Polsdiagnostiek

Start vrijdag 15 september 2023

Een zesdaagse cursus (3 keer een vrijdag en zaterdag) waarin je wordt geleerd een diagnose vast te stellen en een therapie voor te schrijven aan de hand van het Vasculaire Autonoom Signaal (VAS)


Tijden:
10:00 – 16:30 uur
Locatie: Prins Hendrikweg 2, 3771 AK Barneveld
Kosten: € 495,-
Informatie:
WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

Liefde een bron van leven

23 september 2023

Een verdere ontwikkeling in de therapie van de wondermeridianen in de acupunctuur in combinatie met procaïne.
Hierin vervult het licht in de vorm van de biofotonen een sleutelrol.Locatie: Parklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen
Deelnamebijdrage: € 80,- (per persoon inclusief vegetarische en biologische lunch)
Betaling: Bedrag vooraf overmaken op Bankrekening NL69 TRIO 0338 6014 49 (BIC: TRIONL2U) t.n.v. penningmeester SONN-BT
Onder vermelding van Symposium en uw naam en woonplaats.
Houdt er rekening mee dat praktijknamen vaak onvolledig worden weergegeven en de betaling daardoor niet herkend wordt.
Opgave en betaling graag voor 1 september. De uiterste datum is 15 september.

Parkeren: De Parklaan is een eenrichtingsstraat. U kunt er vrij parkeren, echter niet voor uitritten. Wanneer het vol is twee keer rechtsaf en dan parkeren op de Hogesteeg. Hier is altijd ruim parkeergelegenheid. Graag voorkomen we overlast voor buurtgenoten.
Openbaar vervoer:
NS-Station Driebergen-Zeist Bus 50 (Keolis – Syntus) richting Arnhem/Wageningen (halfuurs-dienst)
UItstaphalte: Hogesteeg
Aanmelden:
info@sonn-bt.nl met in het onderwerp “symposium 23 september”
Vermeld alle namen van de personen die u opgeeft.
Geef tegelijkertijd dieetwensen op als koolhydraatarm, glutenvrij, lactosevrij etc.
De cateraar dient dit ruim op tijd te weten.

Programma
Inloop: 9.30 uur
Aanvang: 10.30 uur
Lunch: 13.00 uur (bij benadering)
Slot: 16.30 uur

Sprekers:
Maartje Wijnhoven
Mitochondriën en de rol van procaïne, licht en andere factoren
In de mitochondriën wordt via de citroenzuurcyclus en de ademhalingsketen energie in de vorm van ATP geproduceerd. Indien er voldoende ATP geproduceerd wordt is een lichaam in staat zichzelf te genezen. Met name de elektronenoverdracht in en over het binnenmembraan van de mitochondriën is hier essentieel.
We gaan ervanuit dat ziekten ontstaan door het niet optimaal functioneren van mitochondriën.
In deze lezing wordt uitgelegd wat de rol is van procaïne (de koningin van de redoxregulatie) in de ademhalingsketen en welke orthomoleculaire stoffen we kunnen inzetten om de elektronenoverdracht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan NADH, co-enzym Q10, vitamine B12 etc.

Roel van Wijk
Leven en licht in de nieuwe mens
In het eerste deel worden de nieuwste ontwikkelingen van het wetenschappelijke ‘Lichtende Mensbeeld’ besproken, die van belang zijn voor ontwikkelingen op gebieden als: duurzaam leven, gezondheid en spiritualiteit.
In het tweede deel wordt vervolgens een zaalgesprek gevoerd waarin drie vaak ter sprake komende thema’s aan de orde komen:

  • het herkennen van menselijk licht
  • het menselijk licht bij sterven
  • het licht in een zich samenpersende mensheid

WEBSITE

 ——————————————————————————————————–


De NAAV heeft een Nederlandse acupunctuur-basisopleiding voor BIG-geregistreerde (tand)artsen of medische masterstudenten

Informatie: info@naav.nl | 085-0408050  www.naav.nl
WEBSITE

 ——————————————————————————————————–

ICMART 2023 Amsterdam
Internationaal Medische Acupunctuur Congres ‘verleden, heden en toekomst’
(geaccrediteerd)

29, 30 september en 1 oktober 2023

Tijden: 09:30 – 17:30 uur
Locatie: NOVOTEL Amsterdam City -Convention Centre, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam. 020-721 91 79
Kosten: € 580,- (early bird: € 500,- tot 30 juni)
ICMART leden betalen: € 530,- (early bird € 450,- tot 30 juni)
NAAV/WAVAN leden betalen € 450,- (early bird € 350,- tot 30 juni)
Medisch studenten betalen € 250,-
Galadiner apart bij te boeken.
Novotel Amsterdam City heeft specialekamerprijzen voor congres bezoekers.
Informatie: NAAV
Onderwierum 8, 9959 TA Onderdendam
info@naav.nl | Tel 085-0408050,
www.icmart2023.org | www.icmart.org
WEBSITE
 ——————————————————————————————————–

Invloed van slaap, Stress en de darmen op de kwaliteit van de mondflora

Vrijdag 6 oktober 2023

Voor wie: mondhygiënisten
Docenten: Ilse Hilgenkamp en
Nanette Meertens- Guillaume
Tijden: 9:00 – 17:00 uur
Locatie: Movement Gym, Nijverheidsweg-Noord 72, 3812PM, Amersfoort
Kosten: € 250,-
Acreditatie: 7 KRM punten
Informatie:

WEBSITE

 ——————————————————————————————————–